Kykyjä tutkailemaan

Yhdessä toimien -hanke on ottanut Kykyviisarin käyttöön. Hanketyöntekijän kanssa voi tarkastella omaa henkilökohtaista työkyvyn tilannetta. Kykyviisari on lomake, jossa vastataan monivalintakysymyksiin. Vastaaminen on helppoa eikä vie kovin paljoa aikaa. Vastausten perusteella sähköinen Kykyviisari antaa sanallisen palautteen, joka antaa suuntaa vastaajan toimintakyvystä. Palautetta voi käydä läpi hanketyöntekijän kanssa yhdessä keskustellen.